Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec.
- Odnośnik do kolekcji -

Zielnik

Inne kolekcje

Prócz typowych okazów zielnikowych warszawskie herbarium posiada zbiór pięknych rycin niewielką kolekcję preparatów pyłkowych, niewielki zbiór szyszek i owoców drzew egzotycznych