Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec. Link: https://1drv.ms/f/s!AqaTMZaM1FRZxRVF3mH5yxem9-ut

Śluzowce

Śluzowiec (Myxomycota) Diderma globosum

Śluzowiec (Myxomycota) Diderma globosum na rozkładającym się liściu. Ten okaz warto obejrzeć w zbliżeniu.

Zbiór śluzowców liczy 250 okazów. Aż do II wojny światowej śluzowce były w zielniku umieszczone wśród grzybów. Najstarsze materiały zielnikowe sygnowane są przez Leona Nowakowskiego i pochodzą z lat 70. XIX wieku. Najwięcej kopert zawierających organizmy z klasy Myxomycota dostarczył Słowak Andrej Kmet. Są to śluzowce zebrane u podnóża Gór Kruszcowych (Rudawy) w Brandenburgii. Na resztę składają się okazy zebrane przez Franciszka Błońskiego z Puszczy Białowieskiej,  A. Skirgiełło i  A. Borowską.
Pojedyncze okazy Thumena i Rabenhorsta są pozostałościami zniszczonych, bardziej zasobnych tek śluzowców. Ostatnie egzemplarze otrzymano w latach 70. XX wieku dzięki wymianie z Finlandią.