Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Mniszki - zadanie dla ambitnych. Często w opracowaniach podany jest tylko jeden gatunek - mniszek pospolity Taraxacum officinale, jednak w rzeczywistości gatunków mniszków jest znacznie więcej. Ich oznaczenie to prawdziwe wyzwanie. Jeśli chcemy się z nim zmierzyć, zachowajmy cały okaz i w miarę możliwości "dmuchawiec", albo choćby kilka puchatych owocków (podobnie w przypadku innych Asteraceae). Cechy niełupek też są ważne!

Śluzowce

Śluzowiec (Myxomycota) Diderma globosum

Śluzowiec (Myxomycota) Diderma globosum na rozkładającym się liściu. Ten okaz warto obejrzeć w zbliżeniu.

Zbiór śluzowców liczy 250 okazów. Aż do II wojny światowej śluzowce były w zielniku umieszczone wśród grzybów. Najstarsze materiały zielnikowe sygnowane są przez Leona Nowakowskiego i pochodzą z lat 70. XIX wieku. Najwięcej kopert zawierających organizmy z klasy Myxomycota dostarczył Słowak Andrej Kmet. Są to śluzowce zebrane u podnóża Gór Kruszcowych (Rudawy) w Brandenburgii. Na resztę składają się okazy zebrane przez Franciszka Błońskiego z Puszczy Białowieskiej,  A. Skirgiełło i  A. Borowską.
Pojedyncze okazy Thumena i Rabenhorsta są pozostałościami zniszczonych, bardziej zasobnych tek śluzowców. Ostatnie egzemplarze otrzymano w latach 70. XX wieku dzięki wymianie z Finlandią.