Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec.
- Odnośnik do kolekcji -

Karty zielnikowe

Powrót

Zielnik roślin użytecznych Michała Fedorowskiego

1) Orlica pospolita (paporocień) 2) Rdest wężownik (oborocień) 3) Pokrzywa żegawka (rzeszka)

Karta 1

4) Podagrycznik pospolity (śnitka) 5) Jaskier rozłogowy (padśnitnik) 6) Babka zwyczajna (babka)

Karta 2

7) Powój polny (bierozka) 8) Rdestówka powojowata (podbierozka) 9) Chaber bławatek (wałoszka)

Karta 3

10) Ostrożeń polny (asot) 11) Farbownik polny (padasocik) 12) Lepnica rozdęta (laskouka)

Karta 4

13) Przetacznik perski (makryca bieła) 14) Komosa biała (lebieda) 15) Gorczyca polna (świerepa)

Karta 5

16) Szczaw zwyczajny (szczawiej) 17) Szczawik zajęczy (zazulin szczawiej) 18) Szczaw rozpierzchły (harabiniec) 19) Barszcz zwyczajny (borszcz)

Karta 6

20) Szczaw kędzierzawy (karpacz) 21) Ogórecznik lekarski (hurecznik)

Karta 7

22) Nasturcja większa (nastulek) 23) Czeremcha zwyczajna (czeremcha) 24) Jeżyna ( ażyny) 26) Poziomka pospolita (paziomki) 27) Borówka czarna (czarnicy)

Karta 8

25) Borówka brusznica (brusznicy) 28) Malina kamionka (kościanicy) 29) Nagietek lekarski (nahatki) 30) Ślaz piżmowy (ślaz)

Karta 9

31) Przestęp biały (pierestup) 32) Czyścica storzyszek (bohawyje kresiełka) 33) Oman wielki (dziewiesił) 34) Nostrzyk biały (barkun) 35) Lilia (lileja) 36) Floks wiechowaty (redzieczka)

Karta 10

37) Jaśminowiec wonny (jaźmin) 38) Trzmielina brodawkowata (bryzguliny) 39) Sit (wadzianaja chwoszczka)

Karta 11

40) Lebiodka pospolita (macierduszka) 41) Przylaszczka pospolita (praleski) 42) Mącznica lekarska (muczennik)

Karta 12

43) Macierzanka (czabor) 44) Bniec biały (sabaczeje mydło)

Karta 13

45) Brzoza brodawkowata (bieroza) 46) Jesion wyniosły (jasień) 47) Grab zwyczajny (hrab) 48) Leszczyna pospolita (harieszyna)

Karta 14

49) Wierzba rokita (rakita) 50) Klon zwyczajny (klon) 51) Wierzba krucha (wierbołaz) 52) Wierzba szara (łaza) 53) Wierzba uszata (rakita)

Karta 15