Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Mniszki - zadanie dla ambitnych. Często w opracowaniach podany jest tylko jeden gatunek - mniszek pospolity Taraxacum officinale, jednak w rzeczywistości gatunków mniszków jest znacznie więcej. Ich oznaczenie to prawdziwe wyzwanie. Jeśli chcemy się z nim zmierzyć, zachowajmy cały okaz i w miarę możliwości "dmuchawiec", albo choćby kilka puchatych owocków (podobnie w przypadku innych Asteraceae). Cechy niełupek też są ważne!

Wirtualne herbarium

Zdigitalizowany okaz oznaczony jest zawsze kodem kreskowym. Dla oszacowania wielkości umieszczono z boku miarkę ze wzornikiem kolorów, pomocnym przy publikowaniu zdjęć

Zapraszamy do wirtualnego herbarium WA. Znajdziesz w nim informacje o ponad 20 tys. okazów, czyli ok. 6% naszych zbiorów (trwają prace nad digitalizacją wszystkich okazów).

Jak dotąd w wirtualnym herbarium znalazły się następujące zbiory:

·     wszystkie paprotniki ze zbioru podstawowego 2782 okazów

·     kolekcja turzyc Carex Wilhelma Lackowitza 5272 okazów

·     grzyby ponad 2300 okazów

·     kolekcja roślin z Bliskiego Wschodu 585 okazów

·     flora Wilanowa z lat 19001920 253 okazy

·     kolekcja glonów z wyspy Helgoland z 1902 roku 114 okazów

·  zielnik roślin użytkowych Michała Fedorowskiego

·     okazy fotografowane na osobiste zamówienie badaczy

W wirtualnym herbarium nie zawsze dostępne jest zdjęcie danego okazu (niekiedy są tylko dane z etykiety). W takim przypadku można zwrócić się z prośbą bezpośrednio na adres mailowy zielnika o wykonanie zdjęcia w formacie cyfrowym.

Zdjęcia z wirtualnego herbarium można wykorzystywać na zasadzie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska – licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu  pod warunkiem oznaczenia autorstwa.

Przy każdym użyciu prosimy o następujące cytowanie: Zielnik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ang. Herbarium, Faculty of Biology, University of Warsaw.

W Zielniku WB UW wirtualne herbarium funkcjonuje od 2010 roku. Jego podstawą stały się fotografie okazów wykonywane w zielniku od 2007 roku oraz później w ramach projektu: „Digitalizacja, opracowanie i udostępnienie zbiorów Zielnika Wydziału Biologii na stronach internetowych”, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.