Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec.
- Odnośnik do kolekcji -

Skorowidz nazw polskich

Uwaga: Pięć pierwszych stron skorowidzu jest nieczytelnych – wyblakły atrament. Najprawdopodobniej były pisane innym atramentem, niż kolejne strony .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10