Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec.
- Odnośnik do kolekcji -
Zielnik w CNBCh. Autor zdjęcia: Jan Wajszczuk

W międzynarodowym rejestrze herbariów Zielnik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego określony jest skrótem WA

Witaj w zielniku – w świecie zasuszonych roślin, przechowywanych przez setki lat, będących niezwykłym świadectwem historii Ziemi i naszej kultury. Na stronie Zielnika Wydziału Biologii UW znajdziesz wiele zajmujących informacji przeznaczonych nie tylko dla naukowców.

W dziale Zbiory piszemy o okazach przechowywanych w zielniku UW. Można tu też znaleźć biografie tych, którzy tworzyli i tworzą te zbiory – ludzi o szerokich horyzontach, wszechstronnych zainteresowaniach i duszach podróżników.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądają arkusze zielnikowe, zajrzyj do Wirtualnego herbarium.

W dziale Historia Zielnika WA przedstawiamy dzieje zbiorów, z którymi historia nie obchodziła się łagodnie. Zielnik tworzony od czasów Królestwa Polskiego, przetrwał okres caratu i dwie wojny światowe, dzięki zaangażowaniu i wytrwałości wielu osób.

O roślinach cenniejszych niż złoto, znaczeniu zielników, największych i najstarszych herbariach światowych, a także o łowcach roślin i bankach genów – czytaj w dziale Kolekcje botaniczne.

Pomocnym działem dla nauczycieli i uczniów (od szkoły podstawowej po studia) i wszystkich miłośników przyrody – będzie dział Edukacja. Przekonaj się, że tworzenie zielników może być pasjonującym, wszechstronnie rozwijającym zajęciem.

Zachęcamy do zapoznania się z wortalem edukacyjnym firmowanym i prowadzonym przez pracowników Zielnika www.zycieaklimat.edu.pl