Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kursy przyrodnicze!

w Instytucie Botaniki UJ organizowany jest kurs dokształcający, termin zgłoszeń do 30.08.2018:

· Grzyby, porosty, śluzowce – warsztaty terenowe

Szczegółowe informacje na temat kursów znaleźć można na stronie:
http://www.ib.uj.edu.pl/dydaktyka/kursy-doksztalcajace/grzyby-porosty-i-sluzowce-warsztaty-terenowe

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec. Link: https://1drv.ms/f/s!AqaTMZaM1FRZxRVF3mH5yxem9-ut

Udostępnianie

Zbiory Zielnika UW są udostępniane zarówno na miejscu, jak i wypożyczane uznanym instytucjom botanicznym (nie wysyłamy materiału indywidualnym badaczom). Prośby o wypożyczenie należy kierować do:

Maja Graniszewska

Kurator Zielnika Wydziału Biologii UW

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

ul. Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

lub na adres: zielnik@biol.uw.edu.pl

W przypadku korzystania z naszych materiałów prosimy cytować nas:

Zielnik Wydziału Biologii,  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski

Herbarium, Faculty of Biology, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw

Istnieje możliwość udostępnienia cyfrowych fotografii okazów w większej rozdzielczości niż te, które nie zostały jeszcze zdigitalizowane. W przypadku okazów jeszcze niezdigitalizowanych zamówienia obejmujące powyżej 30 zdjęć realizowane są odpłatnie. Cena zależy wówczas od rodzaju fotografowanego materiału: okazy na arkuszach (1 szt. – 80 gr), okazy w kopertach (1 szt. – 1,40 zł). Zdjęcia wysyłamy pocztą elektroniczną lub, w przypadku większej ich liczby, nagrywamy na płytę CD i wysyłamy pocztą (w tym przypadku doliczamy cenę płyty CD). Zamówienia nietypowe wyceniamy indywidualnie.