Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Mniszki - zadanie dla ambitnych. Często w opracowaniach podany jest tylko jeden gatunek - mniszek pospolity Taraxacum officinale, jednak w rzeczywistości gatunków mniszków jest znacznie więcej. Ich oznaczenie to prawdziwe wyzwanie. Jeśli chcemy się z nim zmierzyć, zachowajmy cały okaz i w miarę możliwości "dmuchawiec", albo choćby kilka puchatych owocków (podobnie w przypadku innych Asteraceae). Cechy niełupek też są ważne!

Udostępnianie

Zbiory Zielnika UW są udostępniane zarówno na miejscu, jak i wypożyczane uznanym instytucjom botanicznym (nie wysyłamy materiału indywidualnym badaczom). Prośby o wypożyczenie należy kierować do:

Maja Graniszewska

Kurator Zielnika Wydziału Biologii UW

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

ul. Żwirki i Wigury 101

02-089 Warszawa

lub na adres: zielnik@biol.uw.edu.pl

W przypadku korzystania z naszych materiałów prosimy cytować nas:

Zielnik Wydziału Biologii,  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski

Herbarium, Faculty of Biology, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw

Istnieje możliwość udostępnienia cyfrowych fotografii okazów w większej rozdzielczości niż te, które nie zostały jeszcze zdigitalizowane. W przypadku okazów jeszcze niezdigitalizowanych zamówienia obejmujące powyżej 30 zdjęć realizowane są odpłatnie. Cena zależy wówczas od rodzaju fotografowanego materiału: okazy na arkuszach (1 szt. – 80 gr), okazy w kopertach (1 szt. – 1,40 zł). Zdjęcia wysyłamy pocztą elektroniczną lub, w przypadku większej ich liczby, nagrywamy na płytę CD i wysyłamy pocztą (w tym przypadku doliczamy cenę płyty CD). Zamówienia nietypowe wyceniamy indywidualnie.