Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec.
- Odnośnik do kolekcji -

Zielniki szkolne

Jak zachęcić uczniów do wykonania zielnika. Różne pomysły na szkolne zielniki

Arkusz wykonany w ramach konkursu organizowanego przez Zielnik Wydziału Biologii UW „Poznaj świat przekornych roślin”

Uczniowie, którzy robią zielnik, muszą znać cel swojej pracy oraz być przekonani, że nie zostanie ona zmarnowana. Jest to najważniejsza reguła, bez której cała praca przy zielniku jest pozbawiona sensu. Najczęstszym celem tworzenia zielników szkolnych jest zwrócenie uwagi uczniów na otaczający ich świat przyrody oraz nauka podstawowych gatunków roślin. Oczywiście szkolne zielniki nie muszą spełniać wszystkich wymagań stawianych zielnikom naukowym. Arkusze mogą prezentować tylko fragmenty roślin, np. kwiatostany, owoce czy opadłe liście. Podstawowym warunkiem jest tu staranność wykonania arkuszy oraz ich dokładny opis. Tematy tworzonych zielników mogą być rozmaite:
  • chwasty z mojego ogródka, placu zabaw, trawnika itp.
  • jesienne liście
  • trawy
  • drzewa mojego parku/lasu
  • rośliny lecznicze
  • zielnik roślin inwazyjnych (roślin, które są obcego pochodzenia, a u nas nadmiernie się rozprzestrzeniają)
Wykorzystanie własnoręcznie wykonanych zielników podczas lekcji jest nie tylko docenieniem pracy uczniów, ale  także  ukazuje użyteczność  tej pracy. Okazy zielnikowe mogą być cenną ilustracją przystosowań roślin do środowiska. Można wykorzystać je przy omawianiu korzyści płynących z różnorodności biologicznej (np. roślin lecznicze, rośliny miododajne itd.). Zielnikami można urozmaicić właściwie każdą lekcję poświęconą przyrodzie Polski.