Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec.
- Odnośnik do kolekcji -

Inne kolekcje

Prócz typowych okazów zielnikowych warszawskie herbarium przechowuje:

Preparaty zarodników

Preparaty zarodników na szkiełkach podstawowych

  • zbiór przepięknych rycin z XIX wieku
  • tablice dydaktyczne przedstawiające choroby roślin
  • zbiór okazów z deformacjami wywołanymi przez pasożyty
  • niewielką kolekcję zarodników i pyłków nasiennych w formie preparatów mikroskopowych
  • niewielki zbiór szyszek i owoców drzew egzotycznych