Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kalendarz herbarysty

Mniszki - zadanie dla ambitnych. Często w opracowaniach podany jest tylko jeden gatunek - mniszek pospolity Taraxacum officinale, jednak w rzeczywistości gatunków mniszków jest znacznie więcej. Ich oznaczenie to prawdziwe wyzwanie. Jeśli chcemy się z nim zmierzyć, zachowajmy cały okaz i w miarę możliwości "dmuchawiec", albo choćby kilka puchatych owocków (podobnie w przypadku innych Asteraceae). Cechy niełupek też są ważne!

Inne kolekcje

Prócz typowych okazów zielnikowych warszawskie herbarium przechowuje:

Preparaty zarodników

Preparaty zarodników na szkiełkach podstawowych

  • zbiór przepięknych rycin z XIX wieku
  • tablice dydaktyczne przedstawiające choroby roślin
  • zbiór okazów z deformacjami wywołanymi przez pasożyty
  • niewielką kolekcję zarodników i pyłków nasiennych w formie preparatów mikroskopowych
  • niewielki zbiór szyszek i owoców drzew egzotycznych