Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Kursy przyrodnicze!

w Instytucie Botaniki UJ organizowany jest kurs dokształcający, termin zgłoszeń do 30.08.2018:

· Grzyby, porosty, śluzowce – warsztaty terenowe

Szczegółowe informacje na temat kursów znaleźć można na stronie:
http://www.ib.uj.edu.pl/dydaktyka/kursy-doksztalcajace/grzyby-porosty-i-sluzowce-warsztaty-terenowe

Kalendarz herbarysty

Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec. Link: https://1drv.ms/f/s!AqaTMZaM1FRZxRVF3mH5yxem9-ut

Inne kolekcje

Prócz typowych okazów zielnikowych warszawskie herbarium przechowuje:

Preparaty zarodników

Preparaty zarodników na szkiełkach podstawowych

  • zbiór przepięknych rycin z XIX wieku
  • tablice dydaktyczne przedstawiające choroby roślin
  • zbiór okazów z deformacjami wywołanymi przez pasożyty
  • niewielką kolekcję zarodników i pyłków nasiennych w formie preparatów mikroskopowych
  • niewielki zbiór szyszek i owoców drzew egzotycznych