Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
Kalendarz herbarysty
Mniszki - zadanie dla ambitnych. Często w opracowaniach podany jest tylko jeden gatunek - mniszek pospolity Taraxacum officinale, jednak w rzeczywistości gatunków mniszków jest znacznie więcej. Ich oznaczenie to prawdziwe wyzwanie. Jeśli chcemy się z nim zmierzyć, zachowajmy cały okaz i w miarę możliwości "dmuchawiec", albo choćby kilka puchatych owocków (podobnie w przypadku innych Asteraceae). Cechy niełupek też są ważne!

Inne kolekcje

Prócz typowych okazów zielnikowych warszawskie herbarium posiada zbiór pięknych rycin niewielką kolekcję preparatów pyłkowych, niewielki zbiór szyszek i owoców drzew egzotycznych