Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
Kursy przyrodnicze!

w Instytucie Botaniki UJ organizowane są trzy kursy dokształcające:

· Biologia i przyroda w szkole – warsztaty dla nauczycieli
· Warsztaty terenowe z botaniki
· Grzyby, porosty, śluzowce – warsztaty terenowe

Szczegółowe informacje na temat kursów znaleźć można na stronie:
http://www.ib.uj.edu.pl/dydaktyka/kursy-doksztalcajace
oraz na stronie Instytutu Botaniki UJ w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Instytut-Botaniki-Uniwersytetu-Jagiello%C5%84skiego-195735330972224/

Kalendarz herbarysty
Znów zadanie dla ambitnych: rodzaj Carex czyli turzyce. Kto potrzebuje materiału porównawczego, pod zamieszczonym linkiem znajdzie kolekcję ponad 5 tysięcy turzyc z kolekcji W. Lackowitza. Rośliny zbierane były w XIX wieku głównie z terenu Polski i Niemiec. Link: https://1drv.ms/f/s!AqaTMZaM1FRZxRVF3mH5yxem9-ut

Inne kolekcje

Prócz typowych okazów zielnikowych warszawskie herbarium posiada zbiór pięknych rycin niewielką kolekcję preparatów pyłkowych, niewielki zbiór szyszek i owoców drzew egzotycznych